zaterdag 25 juni 2011

Het regiment van Caspar Richard Hundebeck

J.M.G. Leune
Het regiment van Caspar Richard Hundebeck

Aan de inventarisatie van regimenten van het Staatse leger op DutchRegiments kan het infanterieregiment van Caspar Richard Hundebeck worden toegevoegd. Dit werd door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden op 2 oktober 1665 in het leven werd geroepen. [1] Het kreeg een sterkte van 1000 man en werd als volgt geleid: [2]

Kolonel
Caspar Richard Hundebeck [3]
Luitenant-kolonel
Frans Christoffel Muntz
Majoor
Karel van der Merwe, op 26-10-1664 opgevolgd door Willem Hinssen; vervolgens Johan Murray m.i.v. 4-11-1666 en Idsart Jacob van Harinxma vanaf 26-8-1667
Kapitein
Alexander Richolt
Idem
Casper Braem
Idem
Wilhelm Huissen
Idem
Dirck Evertz van Haeften [4]
Idem
Cornelis Focks
Idem
Wolter Arent Grubbe
Idem
Wilhelm van Hillensbergh


Het regiment werd in 1668 opgeheven.

Annotaties

[1]  F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger, deel V, Breda 1921, p. 488.
[2]  Koninklijke Bibliotheek, Pamflettenverzameling Knuttel, nr. 9172.
[3]  In 1672 werd hij opnieuw kolonel van een regiment; dit werd in 1678 opgeheven (zie DutchRegiments, IR 672m).
[4]  Waarschijnlijk identiek met Dirk van Haeften van Verwolde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten