zaterdag 25 juni 2011

Het regiment van Jacob van Golstein tot den Cloppenburg

J.M.G. Leune
Het regiment van Jacob van Golstein tot den Cloppenburg

Aan de inventarisatie van regimenten van het Staatse leger op DutchRegiments kan het infanterieregiment van Jacob van Golstein tot den Cloppenburg worden toegevoegd. Dit werd door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden op 2 oktober 1665 in het leven werd geroepen. [1] Het kreeg een sterkte van 1000 man en werd als volgt geleid: [2]

Kolonel
Jacob van Golstein tot den Cloppenburg
Luitenant-kolonel
Boudewijn van Soutelande, op 10-11-1665 opgevolgd door Charles Drost, tevens kapitein [3]
Majoor
Rudolf (Roelof) van den Heuvel tot Nieuhuys (Nyenhuys)
Kapitein
Cleef van Corbet
Idem
Philips Otto van Coeverden
Idem
Joris de Collerie
Idem
Jan van Deden [4]
Idem
Johan Hacker
Idem
Robbert Fredrick van Uyterwijk
Idem
Thomas Coutis [5]


Het regiment werd in 1668 opgeheven.

In 1671 werd Jacob van Golstein wederom kolonel van een naar hem genoemd regiment, nu bekostigd door de gewesten Holland en Utrecht (Ten Raa, Het Staatsche leger, deel VI, p. 258). Dit regiment was in 1674 betrokken bij het beleg van Grave.

Annotaties

[1]  F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger, deel V, Breda 1921, p. 488.
[2]  Koninklijke Bibliotheek, Pamflettenverzameling Knuttel, nr. 9172.
[3]  Boudewijn van Soutelande trad terug na zijn benoeming tot kolonel van een cavalerie-regiment.
[4]  Zijn achternaam is op het genoemde pamflet mogelijk foutief gedrukt; mogelijk had er Van Dedem moeten staan.
[5]  Zijn achternaam is op het genoemde pamflet moeilijk leesbaar; mogelijk is gedoeld op kapitein Coutts.

2 opmerkingen:

  1. Regiment Golsteyn/Golstein was nog betrokken bij het bloedige beleg van Grave in 1674.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bij het beleg van Grave was een ander regiment onder leiding van Jacob van Golstein betrokken dan het door mij genoemde. Dit regiment werd in 1671 opgericht (Ten Raa, Het Staatsche Leger, deel VI, p. 258).
    vr.gr.
    Han Leune

    BeantwoordenVerwijderen