vrijdag 24 juni 2011

Het regiment van Philips de Saugey

J.M.G. Leune
Het regiment van Philips de Saugey

Hendrik Ringoir, kapitein der Jagers buiten dienst en erekanonnier der Artillerie, heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt door het in kaart brengen van de eenheden (regimenten, bataljons) van het Staatse leger. Gangbare ordeningen van deze eenheden (zoals vermeld op de site DutchRegiments) steunen in hoge mate op het monnikenwerk dat door Ringoir is verricht. Er ontging hem weinig, maar het komt voor dat hij eenheden over het hoofd zag. Dat geldt bijvoorbeeld voor het infanterieregiment van de overste Philips Saugey dat door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden op 2 oktober 1665 in het leven werd geroepen, samen met vier andere regimenten, twee te paard en twee te voet.
Het regiment Saugey kreeg een sterkte van 1000 man en werd als volgt geleid: [1]

Kolonel
Philips de Saugey [2]
Luitenant-kolonel
Adolf de Gonnes [3]
Majoor
Louis Wolfert van Dorp
Kapitein
Hendrick van Bronckhorst [4]
Idem
Christiaen Wartenleben
Idem
Adolf van Allendorf
Idem
Hugo Einhouts
Idem
Fredrick Lintloo
Idem
Conradus Koenen
Idem
Sebastiaen de Ridder

Dit regiment werd in 1668 opgeheven.

Annotaties

[1]  Koninklijke Bibliotheek, Pamflettenverzameling Knuttel, nr. 9172.
[2]  Hij is vermoedelijk identiek met Philippe de Saugey, benoemd tot majoor in het regiment van Francois de Laubespine, heer van Hauterive en markies van Chateauneuf op 23-10-1641 (zie voor dit regiment DutchRegiments IR 615a).
[3]  Aangetekend werd dat hij niet kon beschikken over een eigen compagnie.
[4]  Op het aangehaalde pamflet is zijn naam waarschijnlijk foutief gedrukt als Van Brockhorst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten