zondag 17 juli 2011

De Slag bij Mont-Cassel


Op 11 april 1677 vond bij Mont-Cassel, 15 kilometer westelijk van Saint-Omer (thans een stad in het Noorden van Frankrijk, departement Pas-de-Calais, op de grens tussen Frans-Vlaanderen en Artesiƫ), een veldslag plaats tussen een Staats-Spaanse troepenmacht onder leiding van prins Willem III van Oranje-Nassau en een Franse legermacht onder bevel van Philips hertog van Orleans, broer van koning Lodewijk XIV. De Staats-Spaanse eenheden werden verpletterend verslagen. Volgens Franse schattingen vielen er aan Staatse zijde ca. 3000 doden en raakten er 4000 tot 5000 gewond. De Franse verliezen werden geschat op 1200 doden en 2000 gewonden. In 1677 werd in de Republiek een pamflet gedrukt met daarop de namen van de Staatse officieren die bij die slag gedood werden, gewond raakten of gevangen werden genomen. Geordend naar regiment en voorzien van annotaties zijn deze namen geplaatst op mijn website; zie:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten