zaterdag 9 juli 2011

Staatse officieren naar Groot-Brittannië in 1688

J.M.G. Leune
Staatse officieren die in 1688 overgingen naar het leger van Groot-Brittannië

In 1688 namen uit vijf regimenten van het Staatse leger diverse officieren ontslag (“demissie”) en traden in dienst van het leger van Groot-Brittannië, toen onder leiding van de koning-stadhouder Willem III. Hun namen en rang, voorzien van enkele annotaties, zijn de volgende: [1]

  1. Uit het regiment van generaal-majoor Mackay [2]

Naam
Rang
Pudsay
kapitein-luitenant
Innes
vaandrager [3]
Graham, Pieter
idem


  1. Uit het regiment van kolonel Wanchope [4]

Naam
Rang
Wanchope, John
kolonel
Cunnigham
kapitein
Plunketh
idem
Graham
luitenant
Morre
idem
Grant
idem
Wackup [5]
vaandrager
Askingh
idem
Strachan
idem


  1. Uit het regiment van wijlen de graaf van Ossory [6]

Naam
Rang
Mackilligud [7]
luitenant-kolonel
Graham
kapitein
Conocke
idem
Pouw
luitenant
Plunketh
idem
Cory
idem
Abriel
vaandrager


  1. Uit het regiment van kolonel Bellasijs [8]

Naam
Rang
Mac Gillicuddy, Denis
majoor
Jonghston
luitenant
Dutton [9]
vaandrager


  1. Uit het regiment van wijlen kolonel Monck [10]

Naam
Rang
Wilson [11]
majoor
Pie, de
kapitein
Saxby
idem
Barnardie
idem
Barnuwal
idem
Mahonie
luitenant
Born
idem
White
idem
Caverlee
vaandrager
Smith
idem
Crastsarde
idem
Barnuwal
idem
Abriel
idem


Annotaties
[1]  Bron: Koninklijke Bibliotheek, Pamflettencollectie Knuttel, nr. 12791.  Aangetekend werd dat uit het regiment van Balfour in 1688 geen officier overstapte. Gedoeld werd waarschijnlijk op het regiment van Barthold Balfour (Ten Raa, Het Staatsche Leger, deel VII, p. 253; DutchRegiments IR 603a).
[2]  Het regiment van Hugh Mackay; Ten Raa, deel VII, p. 329; DutchRegiments IR 595a.
[3]  Deze rang dient gelezen te worden als vaandrig.
[4]  Op het aangehaalde pamflet is diens naam gedrukt als Wackup. Het betreft kolonel John Wanchope; DutchRegiments IR 675a.
[5]  Is verm. Wanchope.
[6]  Is verm. Thomas Butler graaf van Ossory, overl. 30-7-1680; Ten Raa, deel VI, p. 255-256; DutchRegiments IR 675b.
[7]  Zijn naam is verrassend omdat in 1688 (althans op 17-4-1688) John Cutts de functie van luitenant-kolonel in dit regiment vervulde. Het betreft mogelijk Mac Gillicuddy; denkbaar is dat hij (na een bevordering tot luitenant-kolonel) identiek is met Denis Mac Gillicuddy, als majoor vermeld in het regiment van Babbington op 12-4-1685, in welke functie hij op 17-7-1688 werd opgevolgd.
[8]  Betreft het regiment van Henry Bellasyse (sinds 7-4-1688 onder bevel van William Babbington); Ten Raa, deel VII, p. 255; DutchRegiments IR 675d.
[9]  Aangetekend werd dat hij in Engeland verbleef en vermoedelijk daar zou blijven.
[10]  Betreft het regiment van Thomas Monck, dat sinds 24-3-1688 geleid werd door kolonel Thomas Tollemache; Ten Raa, deel VII, p. 254; DutchRegiments IR 675c.
[11]  Betreft Edward Wilson, majoor sinds 31-3-1688.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten